Spausdinti

Leidiniai

Ris3

Lietuvos sumanios specializacijos strategijos kūrimo procesas

Apžvalgoje anglų kalba pristatomas Lietuvos sumanios specializacijos strategijos rengimo procesas, detalizuojami žingsniai, vertintos mokslo ir ūkio sritys, šių vertinimų rezultatai. Plačiau

Lietuvos mokslas skaiciais 2016

Lietuvos mokslas skaičiais 2016

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro leidinyje pateikiami naujausi Lietuvos statistikos departamento, Eurostato, Lietuvos mokslo tarybos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos, Pasaulio banko ir kitų šaltinių statistiniai duomenys apie mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) Lietuvoje ir palyginamieji kitų Europos Sąjungos šalių duomenys. Plačiau.

Lietuvos svietimas skaiciais 2016

Lietuvos švietimas skaičiais 2016. Studijos

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro parengtame leidinyje pateikiami statistiniai duomenys apie aukštojo mokslo studijas, apžvelgiami pagrindiniai rodikliai ir jų reikšmių kaita. Leidinyje pateikti Lietuvos statistikos departamento, Europos Sąjungos statistikos tarnybos (Eurostato), Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, Valstybinio studijų fondo, Studijų kokybės vertinimo centro, Švietimo valdymo informacinės sistemos, Švietimo mainų paramos fondo, Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti, Nacionalinio egzaminų centro duomenys. Leidinys skirtas politikams, sprendimų priėmėjams, aukštojo mokslo institucijoms ir plačiajai visuomenei. Plačiau.

leidinys bukle 2016

Lietuvos mokslo ir studijų būklės apžvalga 2016

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) parengtoje apžvalgoje susisteminta naujausia informacija, atspindinti Lietuvos mokslo ir studijų būklę 2016 m. Pristatomi 2015–2016 m. priimti pagrindiniai sisteminio lygmens sprendimai ir iniciatyvos, turėjusios įtakos mokslo ir studijų būklei bei jos kaitai. Išskiriami pagrindiniai Lietuvos studijoms, mokslui ir inovacijoms kylantys iššūkiai ir juos pagrindžiančios tendencijos. Pateikiama lyginamoji Lietuvos, Latvijos ir Estijos studijų, mokslo ir inovacijų sistemų apžvalga. Apžvelgiamas Lietuvos mokslo ir studijų institucijų – kolegijų, universitetų ir mokslinių tyrimų institutų – tinklas. Pristatomi baziniai mokslo ir studijų rodikliai. Remiamasi oficialiąja statistika, registrų duomenimis, teisės aktais, 2014–2016 m. MOSTA atliktais teminiais tyrimais, oficialiai pateiktomis ekspertinėmis
įžvalgomis. Plačiau.

agenda 8 virselis

AGENDA 8/2016

Aštuntajame žurnalo "AGENDA" numeryje ieškoma atsakymo į klausimą, kas yra universitetai ir kolegijos Lietuvoje. Savo įžvalgomis dalinasi Lietuvos ir užsienio ekspertai, apžvelgiamas tarptautinis kontekstas, prisimenama istorija, kaip Lietuvoje vyko aukštojo mokslo pertvarka. Plačiau.

leidiniai absolventu stebesena

Bandomojo longitudinio absolventų karjeros stebėsenos tyrimo ataskaita

Leidinyje pristatomi longitudinio absolventų karjeros stebėsenos tyrimo rezultatai, gauti apklausus 2014 metais aukštojo mokslo pirmos pakopos studijas baigusius absolventus (4193 – pirmame, 835 – antrame, 1052 – trečiame tyrimo etapuose, t. y. studijų baigimo metu, 6 mėn. ir 12 mėn. po studijų baigimo). Plačiau.

 Svietimas skaiciais 2015 Studijos

Lietuvos švietimas skaičiais 2015. Studijos

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro parengtame leidinyje pateikiami statistiniai duomenys apie aukštojo mokslo studijas, apžvelgiami pagrindiniai rodikliai ir jų reikšmių kaita. Plačiau.

Lietuvos mokslas skaiciais 2015

Lietuvos mokslas skaičiais 2015

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro leidinyje pateikiami naujausi Lietuvos statistikos departamento, Eurostato, Lietuvos mokslo tarybos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos, Pasaulio banko ir kitų šaltinių statistiniai duomenys apie mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP) Lietuvoje ir palyginamieji kitų Europos Sąjungos šalių duomenys. Plačiau.

 bendro priemimo apzvalga 2015

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2015 m. apžvalga.

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalgoje pristatomi 2010–2015 m. rezultatai, kurie nagrinėjami siejant juos su stojančiųjų prioritetų, priėmimo tvarkos bei studijų finansavimo pasikeitimais.

Šių metų apžvalgoje tradiciškai nagrinėjami stojančiųjų prioritetų pokyčiai studijų sričių, studijų programų bei aukštosios mokyklos pasirinkimo atžvilgiu. Taip pat detaliai apžvelgiami studijų finansavimo tipai, kuriais stojantieji galėjo pasinaudoti 2015 m. bendrojo priėmimo metu. Plačiau.

realiuju vertinimo apzvalga2015

Aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinimo apžvalga

Apžvalgoje pateikiamos aukštųjų mokyklų realiųjų išteklių vertinamųjų sričių ir rodiklių 2008 – 2014 metų kaitos tendencijos.

Plačiau.

Lietuvos studiju bukles apzvalga 2015 virselis 

Lietuvos studijų būklės apžvalga 2015

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) parengtoje apžvalgoje apibendrinama naujausia informacija, atspindinti Lietuvos studijų būklę ir tendencijas finansavimo ir valdymo, studijų kokybės, prieinamumo ir tarptautiškumo srityse. Papildomai nagrinėjama studijų kokybės tematika. Čia didelis dėmesys skiriamas studentų pasirengimui studijoms, suinteresuotųjų šalių pateikiamiems studijų kokybės vertinimams ir studijų rezultatams: absolventų įgyjamoms kompetencijoms ir integracijai darbo rinkoje. Plačiau.

Lietuvos mokslo bukles apzval 2015 virselis

Lietuvos mokslo būklės apžvalga 2015

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) leidinyje siekiama atsakyti į klausimus, kokia Lietuvos mokslo būklė tarptautiniame kontekste, kurlink geografiškai krypsta ir į ką labiau orientuoti Lietuvos mokslininkai. Remiantis naujausiais prieinamais statistiniais duomenimis ir kita informacija nagrinėjama Lietuvos mokslo, technologijų ir eksperimentinės plėtros finansavimas, tyrėjų skaičius ir įvairovė, mokslinių tyrimų infrastruktūra, mokslinė veikla ir jos rezultatai Europos Sąjungos kontekste. Plačiau.

Agenda7 virselis

AGENDA 7/2015

Septintasis žurnalo "Agenda" numeris skirtas absolventų stebėsenai. Kodėl reikia stebėti absolventų karjerą ir kaip galima geriausiai pritaikyti tokių tyrimų rezultatus? Žurnale apžvelgiama absolventų stebėsena Lietuvoje ir užsienyje, savo patirtimi dalinasi tarptautiniai ekspertai. Plačiau.
absolventu karjeros stebeseba taikant apklausas trumprascio virselis

Absolventų karjeros stebėsena taikant apklausas: rodikliai ir rezultatai

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) atliekama absolventų karjeros stebėsena remiasi trimis dedamosiomis – administraciniais (statistiniais) rodikliais, apklausų būdu gaunamais duomenimis bei makroaplinkos (konteksto) rodikliais. Šiame leidinyje pristatomi rodikliai, naudojami longitudinėje absolventų apklausoje, bei pagrindiniai rezultatai, gauti apklausus 2014 metais aukštojo mokslo pirmos pakopos studijas baigusius absolventus (4193 – pirmame, 835 – antrame, 1052 – trečiame tyrimo etapuose, t. y. studijų baigimo metu, 6 mėn. ir 12 mėn. po studijų baigimo). Plačiau.

absolventu stebesena trumprascio virselis

Absolventų karjeros stebėsena – daugiau nei įrankis

Šiame leidinyje pateikiama informacija apie kuriamą absolventų karjeros stebėsenos sistemą, jos poreikį bei metodus. Pristatomi pirmieji rezultatai, gauti MOSTA atliktame absolventų karjeros tyrime. Šio tyrimo metu pirmąkart Lietuvoje atliekama longitudinė absolventų apklausa ir sujungta Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS), Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodra“) bei Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) informacija apie absolventus. Plačiau.

investiciju i aukstaji moksla graza virselis

Investicijų į aukštąjį mokslą grąža

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro ataskaitoje pateikiama informacija apie investicijų į aukštąjį mokslą viešąją bei privačiąją grąžą. Rodikliai pateikiami remiantis oficialiais Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos („Sodra") duomenimis. Plačiau.

Investiciju i MTEP vertinimas ataskaita virselis

Investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą grąžos vertinimas (Ataskaita).

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro ataskaitoje pateikiama informacija apie investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą grąžą. Ataskaita parengta naudojantis viešai prieinamais įmonių rodikliais, Aukštųjų technologijų plėtros programos ir priemonės Intelektas LT administraciniais duomenimis, apklausų bei interviu metu surinktais duomenimis. Plačiau.

leidiniai skz

Specialistų kvalifikacijų žemėlapio pirminė analizė

Analizėje pateikiama informacija apie 2012-2013 m. absolventų situaciją darbo rinkoje po metų nuo studijų baigimo: jų įsidarbinimo lygis, atlyginimas, darbas studijų metu, įsidarbinimas pagal profesijų grupę, darbas viešajame ir privačiame sektoriuose ir kt. Plačiau.

Investiciju i MTEP graza

Investicijų į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą socioekonominės grąžos tyrimas

Kokia yra socialinė ir ekonominė viešųjų investicijų į mokslinius tyrimus ir (socialinę,kultūrinę) eksperimentinę plėtrą grąža? Tai
pagrindinis klausimas investicijų į MTEP grąžos tyrimuose. Tokia analize siekiama dviejų tikslų: atsiskaityti donorams ir visuomenei bei surinkti įrodymus, būtinus geresniems sprendimams. Plačiau.

Angliška leidinio versija.

Effectiveness of higher education Policy brief virselis

Aukštojo mokslo efektyvumas: apžvalga ir rekomendacijos

Trumpraštyje pateikiamos pagrindinės aukštojo mokslo efektyvumo ir veiksmingumo rekomendacijos Lietuvai bei investicijų į studijas grąžos tyrimo rezultatų apibendrinimas. Remiantis rezultatais, pateikiamos rekomendacijos apima platesnį aukštojo mokslo sistemos kontekstą. Plačiau

Angliška leidinio versija.

agenda6 virselis

AGENDA 6/2015

Šeštasis žurnalo „Agenda“numeris skirtas šiuo metu mokslo pasaulyje dažnai diskutuojamai temai – mokslinės veiklos vertinimui. Kodėl reikia vertinti mokslinę veiklą? Kaip tai daryti teisingai, ką rodo pasaulinė praktika ir kaip vyko mokslinės veiklos palyginamasis tyrimas Lietuvoje? Plačiau.

Studiju kokybe santrauka virselis

Studijų kokybė: suinteresuotųjų šalių požiūris. Tyrimo santrauka.

Norint sėkmingai konkuruoti aukštojo mokslo rinkoje, svarbu užtikrinti ir gerinti studijų kokybę. Šiam klausimui itin didelį dėmesį skiria tiek aukštosios mokyklos, tiek už švietimo politiką atsakingos valdžios institucijos. Tačiau nėra aišku, kaip skirtingi studijų sistemos dalyviai – moksleiviai, studentai, dėstytojai, aukštųjų mokyklų administracija, darbdaviai – vertina studijų kokybę, kuo skiriasi jų požiūris į kokybiškas studijas, ar šiuo metu jie yra jomis patenkinti. Žinant studijų sistemos dalyvių nuomones lengviau rasti priemonių, kaip pagerinti studijų kokybę ir priimti tam reikalingus sprendimus. Plačiau.  
Svietimas skaiciais 2015 Studijos

Lietuvos švietimas skaičiais 2014. Studijos

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro parengtame leidinyje pateikiami statistiniai duomenys apie aukštojo mokslo studijas, apžvelgiami pagrindiniai rodikliai ir jų reikšmių kaita. Plačiau.

 negaliaturinciuasmenupatirtysvirselis

Aukštojo mokslo prieinamumas: negalią turinčių asmenų patirtys

Šiame Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) leidinyje pristatomas 2014 m. pradžioje atlikto kokybinio tyrimo apie neįgaliųjų asmenų patirtis dėl aukštojo mokslo prieinamumo rezultatai. Tyrime dalyvavo moksleiviai, studentai ir aukštųjų mokyklų absolventai (iš viso 33 asmenys), turintys negalią. Plačiau.

agenda 5 virselis

AGENDA 5/2014

Penktasis žurnalo „AGENDA“ numeris skirtas aukštojo mokslo kokybei. Ką iš tiesų reiškia kokybiškas aukštasis mokslas, kaip jį suprantame ir kokiais instrumentais galime jo kokybę kelti ? Savo požiūrį atskleidžia ir nuomonėmis dalinasi Lietuvos ir užsienio ekspertai, suinteresuotųjų šalių atstovai, MOSTA analitikai stebi, ką apie aukštojo mokslo ir studijų kokybę sako skaičiai. Plačiau.

Studiju kokybe santrauka virselis

Studijų kokybė Lietuvoje: suinteresuotų šalių požiūris


Šiame Mokslo ir studiju stebesenos ir analizes centro (MOSTA) leidinyje pristatomas 2014 m. atliktas studiju sistemos suinteresuotu šaliu tyrimas. Tyrimo metu moksleiviai, studentai, absolventai, destytojai, administracijos darbuotojai ir darbdaviai dalyvavo apklausose, kuriomis siekta atskleisti ju požiuri i studiju kokybe ir ivairius jos aspektus. Plačiau.

bendro priemimo apzvalga 2015

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2014 m. apžvalga.

Kasmetinėje bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalgoje pristatomi 2010–2014 m. rezultatai, kurie nagrinėjami siejant juos su stojančiųjų prioritetų, priėmimo tvarkos bei studijų finansavimo pasikeitimais. Plačiau.

Atvirosios prieigos issukiai Lietuvoje virselis

Atvirosios prieigos iššūkiai Lietuvoje

Leidinyje „Atvirosios prieigos iššūkiai Lietuvoje“apžvelgiami Lietuvos slėnių valdymo aspektai, akcentuojant atvirosios prieigos principo ir į jį orientuoto valdymo svarbą, stiprinant mokslo ir verslo bendradarbiavimą. Taip pat aptariama atvirosios prieigos politikų praktika.
Plačiau.
Literatūros sąrašas.

Virselis

AGENDA 4/2014

Žurnalas „AGENDA“ – periodinis leidinys, skirtas akademinei bendruomenei, verslo atstovams, mokslo ir studijų ekspertams, sprendimų priėmėjams, partneriams Lietuvoje ir pasaulyje. Ketvirtasis žurnalo „AGENDA“ numeris skirtas mokslo ir aukštojo mokslo vertinimui, reitingams, palyginamiesiems tyrimams. Lemiantys žodžiai kalbant šiomis temomis - pasitikėjimas ir bendradarbiavimas. Plačiau.

Lietuvos mokslo bukles apzvalga virselis

Lietuvos mokslo būklės apžvalga 2014

MOSTA leidinyje „Lietuvos mokslo būklės apžvalga 2014“ pateikiami susisteminti, šiuo metu renkami duomenys ir rodikliai apie Lietuvos mokslą, mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP). Atsižvelgiant į iškeltus ES ir nacionalinius siekius, Lietuvos MTEP sistemos būklės apžvalga skirta įvertinti finansavimo, MTEP žmogiškųjų išteklių, infrastruktūros, mokslinės veiklos rezultatų situaciją ES kontekste ir apžvelgti įvairius bendradarbiavimo aspektus moksle. Apžvalgoje pateikiami rodikliai leidžia įvertinti ilgalaikių įsipareigojimų įgyvendinimą ir Lietuvos integraciją į Europos mokslinių tyrimų erdvę.  Plačiau. 

Lietuvos studiju bukles apzvalga 2014 virselis

Lietuvos studijų būklės apžvalga 2014

MOSTA leidinyje „Lietuvos studijų būklės apžvalga 2014“ pateikiami pagrindiniai statistiniai ir apklausomis grįsti duomenys apie aukštojo mokslo studijas Lietuvoje, perteikiantys susistemintą informaciją apie Lietuvos studijų sistemos būklę bei kaitos tendencijas. Šiais metais leidinyje papildomai nagrinėjama ir aukštojo mokslo socialinės dimensijos tematika. Plačiau.

Lietuvos sumanios specializacijos rengimas

Lietuvos sumanios specializacijos rengimas

 2012–2013 m. visos Europos Sąjungos valstybės ir regionai rengė naujas Regionines inovacijų strategijas. Trečiosios kartos strategijos buvo pavadintos „Sumania specializacija”. Šiame leidinyje pateikiamos pagrindinės Lietuvos Sumanios specializacijos rengimo metodinės koncepcijos ir nuostatos, rezultatai, rekomendacijos ir siūlymai Sumanios specializacijos įgyvendinimui. Plačiau. 

 

amvikuk

Aukštųjų mokyklų veiklos išorinio kokybės užtikrinimo koncepcija (Išplėstinė santrauka)

Aukštųjų mokyklų veiklos išorinio kokybės užtikrinimo koncepcijos tikslas - susisteminti AMVIKU priemones, numatant objektus, kurių kokybės gerinimui yra skirtos, ir subjektus, suinteresuotus kokybiška aukštųjų mokyklų veikla. Ši konsultantų parengta koncepcija yra rekomendacinio pobūdžio. Plačiau.

Lietuvos mokslas skaiciais

Lietuvos mokslas skaičiais 2014

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro leidinyje pateikiami naujausi Lietuvos statistikos departamento, Eurostat, Lietuvos mokslo tarybos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos, Pasaulio banko ir kitų šaltinių statistiniai duomenys apie mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau –MTEP) Lietuvoje ir palyginamieji kitų Europos Sąjungos šalių duomenys. Plačiau.

Kas ir kodel tesia studijas

Kas ir kodėl tęsia studijas

Kas ir kodėl studijuoja magistrantūroje ir doktorantūroje? Kodėl pasirenkama studijuoti Lietuvoje ir kaip studentai vertina priėmimo į II ir III studijų pakopas procedūras? Apžvalga „Kas ir kodėl tęsia studijas“ pradedamas tyrimų apie II ir III studijų pakopas ciklas, kuriuo siekiama padėti pagrindą tolesnei analizei kokybės, prieinamumo, tarptautiškumo aspektais. Plačiau.

Lietuvos mokslas skaiciuose

Lietuvos mokslas skaičiais 2013

Leidinyje „Lietuvos mokslas skaičiais 2013“ pateikta informacija apie MTEP finansavimą, žmonių išteklius, mokslinės veiklos rezultatus pagal pagrindinius MTEP stebėsenos rodiklius. Plačiau.

studijos 2013

Lietuvos švietimas skaičiais 2013. Studijos

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro parengtame leidinyje „Lietuvos švietimas skaičiais. Studijos" pateikiami statistiniai duomenys apie aukštojo mokslo studijas, apžvelgiami pagrindiniai rodikliai ir jų reikšmių kaita.
Nuo 2012 m. pavadinime nurodomi ne metai, už kuriuos duomenys pateikiami, o publikavimo metai.
Leidinys skirtas politikams, sprendimų priėmėjams, aukštojo mokslo institucijoms ir plačiajai visuomenei. Plačiau.

priemimobuklesapzvalgavirselismazesnis

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalga. 2013 m.

2013 m. bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas apžvalgoje dėmesys skiriamas 2009–2013 m. laikotarpiu įvykusiems priėmimo rezultatų pokyčiams, kurie nagrinėjami siejant juos su stojančiųjų prioritetų, priėmimo tvarkos bei studijų finansavimo pasikeitimais. Plačiau

trumprastis am

Pokyčiai aukštajame moksle: ar teisingu keliu einame?

Leidinyje „Pokyčiai aukštajame moksle: ar teisingu keliu einame?“ aptariamas aukštojo mokslo prieinamumas Lietuvoje ir su tuo susiję pokyčiai. Kokių pasekmių galime tikėtis po padarytų pokyčių studijų finansavime, organizavimo sistemoje, ar teisingu keliu einama? Plačiau

agenda 2013 3

AGENDA 3/2013

Žurnalas „AGENDA“ – periodinis leidinys, skirtas akademinei bendruomenei, verslo atstovams, mokslo ir studijų ekspertams, sprendimų priėmėjams, partneriams Lietuvoje ir pasaulyje. Trečiasis žurnalo „AGENDA“ numeris skirtas mokslininkų ir verslininkų bendradarbiavimui. Ką galime padaryti, kad mokslininkai ir verslininkai bendradarbiautų nuolat? Kokių rezultatų tuomet galėtume pasiekti? Kokį vaidmenį čia atlieka integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai, vadinami slėniais? Plačiau

agenda 2013 2

AGENDA 2/2013

Žurnalas „AGENDA“ – periodinis leidinys, skirtas akademinei bendruomenei, verslo atstovams, mokslo ir studijų ekspertams, sprendimų priėmėjams, partneriams Lietuvoje ir pasaulyje. Antrasis žurnalo „AGENDA“ numeris skirtas Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos Tarybai, jame išsamiai aptariami aukštojo mokslo tarptautiškumo iššūkiai. Šiame žurnalo „AGENDA“ numeryje  taip pat galima rasti tarptautinės konferencijos „Europos aukštasis mokslas pasaulyje“ pranešimų santraukas.   Plačiau

Lietuvos mokslas skaiciais virselis

Lietuvos mokslas skaičiais 2013

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro leidinyje „Lietuvos mokslas skaičiais“ pateikiami naujausi Lietuvos statistikos departamento, Eurostat, Lietuvos mokslo tarybos, Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros, Švietimo ir mokslo ministerijos, Pasaulio banko ir kitų šaltinių statistiniai duomenys apie mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (toliau – MTEP) Lietuvoje ir palyginamieji kitų Europos Sąjungos šalių duomenys. Plačiau.

Moksliniu tyrimu infrastrukturos valdymas virselis

Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas: ekspertų požiūris 

Leidinyje "Mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymas: ekspertų požiūris" apžvelgiamas mokslinių tyrimų infrastruktūros vaidmuo Europoje, Lietuvos iniciatyvos atnaujinti šią infrastruktūrą. Pateikiant Airijos ir Švedijos pavyzdžius leidinyje instituciniu lygmeniu paaiškinama mokslinių tyrimų infrastruktūros valdymo praktika bei aptariami tolimesni tokios infrastruktūros valdymo žingsniai Lietuvoje. Plačiau. Šaltinių sąrašas.

1

Lietuvos studijų būklės apžvalga

„Lietuvos studijų būklės apžvalgoje" pateikiami pagrindiniai statistiniai ir apklausomis grįsti duomenys apie aukštojo mokslo studijas Lietuvoje. Kokie yra Lietuvos aukštojo mokslo ištekliai, aptariant aukštojo mokslo finansavimą, dėstytojus ir studentus? Kokios yra studijų sąlygos ir kokia aukštojo mokslo nauda individui ir visuomenei? Plačiau.

2

Lietuvos mokslo būklės apžvalga

„Lietuvos mokslo būklės apžvalgoje“ yra pateikiami susisteminti, šiuo metu renkami duomenys ir rodikliai apie Lietuvos mokslą, mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą (MTEP). Leidiniu siekiama įvertinti mokslo ir MTEP išteklius, apžvelgti įgyvendinamas veiklas ir sukuriamus produktus. Plačiau

3

AGENDA 1/2013

Žurnalas „AGENDA“ – periodinis leidinys, skirtas akademinei bendruomenei, verslo atstovams, mokslo ir studijų ekspertams, sprendimų priėmėjams, partneriams Lietuvoje ir pasaulyje. Pirmasis žurnalo „AGENDA“ numeris skirtas išsamiai aptarti Lietuvoje rengiamai sumanios specializacijos strategijai. Plačiau

4

Lietuvos švietimas skaičiais. Studijos. 2012 m.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro parengtame leidinyje „Lietuvos švietimas skaičiais“ pateikiami statistiniai duomenys apie aukštojo mokslo studijas, apžvelgiami pagrindiniai rodikliai ir jų reikšmių kaita. Plačiau

5

Lietuvos mokslas skaičiais. 2012 m.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro parengtame leidinyje „Lietuvos mokslas skaičiais" glaustai pateikiami statistiniai duomenys apie mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą Lietuvoje, o taip pat palyginamieji duomenys su kitomis šalimis. Plačiau

6

Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas apžvalga. 2012 m.

2012 m. bendrojo priėmimo apžvalgoje nagrinėjama, kaip kito stojančiųjų priėmimo rezultatų tendencijos po bendrojo priėmimo nuostatų pokyčių, kurie buvo priimti, siekiant gerinti studijų kokybę ir prieinamumą. Leidinyje taip pat analizuojami socialiniai-demografiniai visuomenės pokyčiai, veikiantys stojančiųjų į aukštąsias mokyklas srautus, demografines charakteristikas, pasirinkimus bei lūkesčius. Plačiau

7

Studijos Lietuvoje: kas, ką ir kodėl studijuoja

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA), organizuojantis ir atliekantis mokslo ir studijų sistemos būklės analizę, atliko bendrąją priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas 2012 m. apžvalgą bei reprezentatyvias I ir II pakopų studentų apklausas. Šie tyrimai atskleidžia pagrindines stojančiųjų į Lietuvos aukštąsias mokyklas tendencijas, jų prioritetus bei pasirinkimų motyvus. Plačiau

8

Aukštojo mokslo ateitis: iššūkiai, tendencijos ir galimybės

2012 m. pavasarį Vilniuje vyko Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centru (MOSTA) organizuota tarptautinė konferencija „Aukštojo mokslo ateities scenarijai“. Šiame leidinyje apibendrinamos svarbiausios konferencijoje išsakytos mintys, identifikuojant ryškiausias aukštojo mokslo pokyčių tendencijas ir rekomenduojamas studijų sistemos modernizavimo kryptis. Plačiau

9

Tendencijos aukštajame moksle: suinteresuotų šalių požiūriai

Studijoje apžvelgiami studijų sistemos suinteresuotų šalių (studentų, dėstytojų, aukštųjų mokyklų administracijos, socialinių partnerių) situacijos ypatumai, jų lūkesčiai, požiūris į esmines studijų politikos sritis: studijų kokybę, studijų socialinę ir ekonominę aplinką, studijų sistemos valdymą bei finansavimą. Studija atlikta remiantis aukštojo mokslo studijų sistemos suinteresuotų šalių socialinių tyrimų duomenimis. Plačiau

10

Lietuvos mokslo ir studijų ateities vizija: Mokslioji Lietuva 2030

2010 m. gruodžio – 2011 m. liepos mėn. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro iniciatyva atlikta Lietuvos mokslo ir studijų ateities įžvalga. Į įžvalgą įsitraukė mokslininkai, dėstytojai, studentai, pramonės ir verslo atstovai. Po ilgai trukusių diskusijų buvo sukurta siektina ateities vizija, kurioje atsispindi mokslo ir studijų sistemos suinteresuotų dalyvių sutarimas dėl to, kokie galėtų ir turėtų būti Lietuvos mokslas ir studijos 2030 metais. Plačiau

Sekite mūsų naujienas:

© 2017 Všį Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 300845435.

Geležinio Vilko g. 12, LT-03163 Vilnius. Tel. (8 5) 212 6898, faksas (8 5) 243 0402, el. p. info@mosta.lt

 

Naudojant MOSTA paskelbtą informaciją kituose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, viešuose pristatymuose ir kitais būdais būtina nurodyti MOSTA kaip šaltinį.