Spausdinti

Vykdomi tyrimai

2018 m.

Pavadinimas Tikslas Planuojama pabaiga
Profesinio mokymo specialistų poreikio analizė Parengti specialistų, kurių darbui atlikti reikalingas profesinis išsilavinimas, 3 metų pakeitimo ir plėtros prognozes 2018 m. I ketv.
Studijų, mokslo ir inovacijų būklės apžvalga

Atlikti studijų, mokslo ir inovacijų būklės

analizę, įvertinti pažangą ir parengti pasiūlymus

dėl būtinų korekcinių veiksmų, siekiant ilgalaikių

tikslų

2018 m. II ketv.
Mokslo ir verslo bendradarbiavimo MTEP srityje tyrimas

Atskleisti bendradarbiavimą MTEP srityje

trukdančius ir skatinančius veiksnius

2018 m. II ketv.
NEET skaičiaus savivaldybėse nustatymas

Nustatyti 15-29 amžiaus grupės jaunimo, kuris

nesimoko ir nedirba, apimtis šalies savivaldybėse

2018 m. II ketv.
Suinteresuotų šalių požiūris į pasirengimą studijoms Atlikti plataus rato suinteresuotų šalių požiūrio į būsimų studentų pasirengimą studijoms 2018 m. II ketv.
Lietuvoje veikiančių laboratorijų analizė

Pateikti būtinų veiksmų sąrašą efektyviam

valstybės investicijų į mokslines ir tiriamąsias

infrastruktūras naudojimui ir laboratorijų

paslaugų tinklo valdymui.

2018 m. II ketv.
Sumanios specializacijos pažangos stebėsena ir įgyvendinimo tarpinis vertinimas Atlikti sumanios specializacijos pažangos tarpinį vertinimą, parengti rekomendacijas dėl sumanios specializacijos prioritetų įgyvendinimo efektyvumo ir tolesnio plėtojimo tinkamumo 2018 m. III ketv.
EK „Policy support facility“ rekomendacijų įgyvendinimo plano parengimas

Inicijuoti reikiamus pokyčius mokslo ir verslo

bendradarbiavimo stiprinimui, užsienio

investicijų į inovacijas didinimui

2018 m. IV ketv.

MTEPI infrastuktūros

investicijų politikos

gairių parengimas

Atlikti valstybės investicijų į viešąją MTEPI

infrastruktūrą politikos analizę ir pateikti

rekomendacijas/ išvadas dėl MTEPI

infrastruktūros ir plėtros krypčių ir investicijų

poreikio

2018 m. IV ketv.
Palyginamojo ekspertinio MTEP vertinimo organizavimas Atlikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslinės veiklos perspektyvumo vertinimą 2018 m. IV ketv.
MTEPI infrastuktūros plėtros analizės ir vertinimo sistemos kūrimas ir diegimas Atlikti Valstybės investicijų į viešąją MTEPI infrastruktūrą politikos analizę ir pateikti rekomendacijas/ išvadas dėl MTEPI infrastruktūros plėtros krypčių ir investicijų poreikio 2018 m. IV ketv.
Mokslo ir studijų institucijų veiklos pažangos vertinimo metodikos parengimas Parengti metodiką, leidžiančią įvertinti mokslo ir studijų institucijų veiklą 2018 m. IV ketv.

2019 m.

Pavadinimas Tikslas Planuojama pabaiga
Medicinos darbuotojų planavimo modelio sukūrimas Sukurti medicinos darbuotojų planavimo modelį, atlikti jo pagalba suformuotų prognozių scenarijų vertinimą ir parengti rekomendacijas dėl priėmimo į medicinos studijas 2019 m. I ketv.
Profesinio mokymo specialistų poreikio analizė

Parengti specialistų, kurių darbui atlikti

reikalingas profesinis išsilavinimas, 3 metų

pakeitimo ir plėtros prognozes

2019 m. I ketv.
Pedagogų planavimo modelio sukūrimas Sukurti pedagogų planavimo modelį, atlikti jo pagalba suformuotų prognozių scenarijų vertinimą ir parengti rekomendacijas dėl priėmimo į pedagogines studijas 2019 m. II ketv.
Reglamentuojamų specialistų poreikio viešajame sektoriuje vertinimo metodika

Parengti viešojo sektoriaus specialistų poreikio

nustatymo metodiką

2019 m. II ketv.
Žmogiškųjų išteklių būklės analizė

Parengti 2019 m. Nacionalinės žmogiškųjų

išteklių ataskaitos projektą

2019 m. II ketv.

2020 m.

Pavadinimas Tikslas Planuojama pabaiga
MTEPI veiklos tarptautiškumo krypčių nustatymas Atlikti MTEPI tarptautinio bendradarbiavimo galimų krypčių analizę 2020 m. I ketv.
Mokslo ir studijų institucijų veiklos pažangos stebėsenos metodikos parengimas Parengti metodiką, leidžiančią vertinti mokslo ir studijų institucijų veiklos pažangą 2020 m. IV ketv.
Mokslo sistemos pažangos vertinimo metodikos parengimas su išbandymu

Parengti mokslo sistemos pažangos vertinimo

metodiką bei atlikti bandomąjį vertinimą

2020 m. IV ketv.
Studijų sistemos pažangos vertinimo metodikos parengimas su išbandymu

Parengti studijų sistemos pažangos vertinimo

metodiką bei atlikti bandomąjį vertinimą

2020 m. IV ketv.
MTEP ir inovacijų politikos prioritetų nustatymas Sukurti MTEPI politikos prioritetų nustatymo metodiką; parengti strategines įžvalgas ir rekomendacijos dėl MTEPI politikos prioritetų 2020 m. IV ketv.
Eurostudent VII Pateikti pasiūlymus susijusius su Bolonijos aukštojo mokslo socialine dimensija 2021 m. II ketv.

Sekite mūsų naujienas:

© 2018 Všį Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 300845435.

Geležinio Vilko g. 12, LT-03163 Vilnius. Tel. (8 5) 212 6898, faksas (8 5) 243 0402, el. p. info@mosta.lt

 

Naudojant MOSTA paskelbtą informaciją kituose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, viešuose pristatymuose ir kitais būdais būtina nurodyti MOSTA kaip šaltinį.