Spausdinti

Vykdomi tyrimai

 

PavadinimasTikslasMetodaiPlanuojama pabaiga

Užsieniečių studijuojančių Lietuvoje apžvalga

Apžvalgos tikslas yra išnagrinėti, kiek bei kokių užsieniečių Lietuvai pavyksta pritraukti studijuoti šalyje, o įgijus aukštą kvalifikaciją – pasilikti dirbti.

Aprašomoji statistika.

2017 m. lapkričio mėn.

Skaityti apžvalgą

Lietuvos mokslo ir technologijų parkų veiklos tyrimas

Visapusiškai išnagrinėti dabartinę Lietuvos mokslo ir technologijų parkų (MTP) veiklą tinkamumo, efektyvumo, rezultatyvumo ir tęstinumo aspektais. Parengti rekomendacijas dėl MTP galimybių sprendžiant Lietuvos inovacijų ekosistemos iššūkius.

Apklausa, kokybiniai interviu, atvejo analizė, kiekybinių ir kokybinių duomenų analizė.

2017 m. gruodžio mėn.
Mokslinių tyrimų institutų integracijos poveikio tyrimas Įvertinti mokslinių tyrimų institutų integracijos rezultatus ir poveikį institutų veiklai.

Valstybinių mokslinių tyrimų institutų potencialo analizė, mokslinių tyrimų institutų, veikusių iki 2010 m. reorganizacijos darbuotojų apklausa.

2017 m. gruodžio mėn.

Mokslo ir verslo bendradarbiavimas MTEP srityje tyrimas

Atskleisti suinteresuotųjų šalių identifikuojamas mokslo ir verslo bendradarbiavimui MTEP srityje kylančias kliūtis bei jį skatinančius veiksnius. 

Suinteresuotųjų šalių apklausos.

2018 m. sausio mėn.

EUROSTUDENT VI lyginamoji ataskaita: dirbantys studentai Europoje

Palyginti dirbančių studentų sąlygas skirtingose aukštojo mokslo sistemose Europoje. Atskleisti įvairialypį darbo studijų metu poveikį studijų procesui bei studentų pasitenkinimui studijomis.  

Lyginamoji duomenų analizė.

2018 m. sausio mėn.

IRT specialistų rengimo ir absolventų integracijos darbo rinkoje apžvalga

 

Įvertinti abiturientų pasirengimo IRT studijoms, studijų rezultatų (studentų išsilaikymo, angl. persistance) ir IRT absolventų integracijos darbo rinkoje padėtį bei kaitos tendencijas.

Kiekybinių administracinių duomenų analizė. 2018 m. sausio mėn.

Sveikatos mokslų absolventų karjeros apžvalga

Pateikti pagrindinius sveikatos mokslų absolventų karjeros darbo rinkoje rodiklius. Aprašomoji statistika. 2018 m. sausio mėn.

Sumanios specializacijos pažangos antroji ataskaita

 

Supažindinti su Sumanios specializacijos strategijos įgyvendinimo būkle, strategijoje nustatytų prioritetinių krypčių ir prioritetų padėtimi.

Kiekybinių ir kokybinių domenų analizė.

2018 m. sausio mėn.

Lietuvos mokslo žurnalų, indeksuojamų Web of Science duomenų bazėje, tyrimas Įvertinti Lietuvos mokslo žurnalų, indeksuojamų WoS duomenų bazėje, būklę. Kokybinė analizė, aprašomoji statistika.

2018 m. vasario mėn.

Pasirengimo bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijoms tyrimas

 

Atskleisti studijų sistemos suinteresuotųjų šalių nuostatas ir nuomonę apie būsimų ir esamų studentų pasirengimą bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijoms bei įvertinti tam įtakos turinčius veiksnius. Suinteresuotųjų šalių apklausos.

2018 m. kovo mėn.

Mokslo daktarų karjeros tyrimas

Atskleisti 2005-2015 m. doktorantūros studijas Lietuvoje baigusių absolventų užimtumo būklę ir pasitenkinimą profesine karjera. Remiantis apklausos duomenimis bei suinteresuotųjų šalių pasisakymais, pateikti rekomendacijas dėl Lietuvos doktorantūros studijų proceso tobulinimo.

Trečios pakopos absolventų apklausa.

2018 m. kovo mėn.
EUROSTUDENT VI nacionalinis tyrimas

Ištirti socialines bei ekonomines studentų gyvenimo sąlygas Lietuvoje ir palyginti nacionalinius duomenis su kitomis Europos šalimis.

Studentų apklausos.

2018 m. balandžio mėn.

Žmogiškųjų išteklių būklės ataskaita

 

Apžvelgti šalies žmogiškųjų išteklių būklę bei jos kaitai įtaką darančius veiksnius.

Sujungtų valstybinių registrų ir informacinių duomenų apie išsilavinimą, užimtumą, pajamas, profesijas, gyvenamąją ir darbo vietas ir kitų prieinamų šaltinių analizė.

2018 m. balandžio mėn.

Bendrojo ugdymo pedagogų pasiūlos ir paklausos Lietuvoje analizė

Įvertinti esamą bendrojo ugdymo pedagogų pasiūlą ir paklausą Lietuvoje, mokinių skaičiaus įtaką bendrojo ugdymo pedagogų poreikiui, pedagogų padėtį darbo rinkoje. Kiekybinių duomenų analizė, statistinė analizė, ekonometrinė analizė. 2018 m. gegužės mėn.

 

 

Sekite mūsų naujienas:

© 2017 Všį Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 300845435.

Geležinio Vilko g. 12, LT-03163 Vilnius. Tel. (8 5) 212 6898, faksas (8 5) 243 0402, el. p. info@mosta.lt

 

Naudojant MOSTA paskelbtą informaciją kituose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, viešuose pristatymuose ir kitais būdais būtina nurodyti MOSTA kaip šaltinį.