Spausdinti

Kiti projektai

Projektas „Mokslo ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemos kūrimas ir diegimas“

kuriame lietuvos ateiti 2014 2020Projekto kodas 10.1.1-ESFA-V-912-01-0003

Lietuva, vertinant pagal eilę kriterijų, yra nuosaiki inovatorė. Valstybė, pagal inovacijų švieslentę, Europoje užima 24 vietą iš 28. Konkurencingos, tvarios ir stiprios ekonomikos auginimui Lietuva turi vystyti bei puoselėti savo inovacijų potencialą; tad šiuo projektu yra siekiama sukurti, išbandyti ir įdiegti valdymo proceso priemones tam, kad MTEP ir inovacijų politika būtų vykdoma nuosekliai siekiant proveržio Lietuvos mokslo ir ūkio srityse.

Projekto metu bus siekiama (1) sukurti ir išbandyti MTEP ir inovacijų politikos prioritetų stebėsenos ir poveikio vertinimo įrankius, (2) sukurti ir išbandyti MTEP ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo įrankius, ir (3) stiprinti projekto darbuotojų gebėjimus, siekiant suburti kompetencijų tinklą užtikrinantį projekto veiklų įgyvendinimo kokybę ir tęstinumą.
Siekiamas projekto rezultatas yra sistemos, kuri padėtų formuoti ir įgyvendinti nuoseklią MTEPI politiką bei prisidėtų prie tvarios Lietuvos ūkio plėtros, sukūrimas ir įdiegimas. Ši sistema taip pat padės viešojo valdymo darbuotojams ir dirbantiems su MTEPI priimti įrodymais grįstus sprendimus.

Projekto tikslas:

Sukurti ir įdiegti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo sistemą

Projekto veiklos:

1.1. MTEP ir inovacijų politikos prioritetų stebėsenos ir poveikio vertinimo įrankių sukūrimas ir išbandymas
1.2. MTEP ir inovacijų politikos prioritetų nustatymo įrankių sukūrimas ir įdiegimas
1.3. Projekto darbuotojų gebėjimų stiprinimas

Projekto partneris: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 36 mėn.


Projektas „Švietimo pasiūlos analizės ir vertinimo sistemos kūrimas bei diegimas“

kuriame lietuvos ateiti 2014 2020

Projekto kodas 10.1.1-ESFA-V-912-01-0004

Pirminiai stebėsenos rezultatai ir tyrimai rodo, kad švietimo pasiūla nėra sistemiškai derinama su visuomenės ir šalies ūkio poreikiais. Nėra aiškaus mechanizmo, leidžiančio įvertinti visuomenės ir ūkio poreikius, ir tikslingai planuoti švietimo pasiūlą. Šioms įvardijamoms problemoms spręsti įgyvendinant projektą bus kuriama metodika, kuri įveiklins Nacionalinės žmogiškųjų išteklių stebėsenos rezultatus ir leis analizuoti bei vertinti švietimo pasiūlą bei teikti rekomendacijas dėl švieitmo pasiūlos planavimo, atsižvelgiant į visuomenės ir ūkio poreikius. Taip pat projekto metu bus ugdomi projekto tikslinės grupės gebėjimai, reikalingi projekto metu rengiamų tyrimų ir metodikos bei jų pagrindu gautų rezultatų pritaikymui mokslo ir studijų politikos įgyvendinimui.

Sukurtos švietimo pasiūlos analizės ir vertinimo sistemos teikiamos informacijos pagrindu bus teikiamos rekomendacijos projekto tikslinei grupei – valstybės institucijoms, atsakingoms už švietimo politikos formavimą ir įgyvendinimą. Rekomendacijos sudarys sąlygas priimti įrodymais pagrįstus sprendimus žmogiškųjų išteklių ir švietimo politikos srityse, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius ir prognozes.

Projekto tikslas: Padidinti švietimo pasiūlos planavimo efektyvumą ir jo įgyvendinimo kokybę.

Projekto veiklos:

1.1. Švietimo pasiūlos analizės, vertinimo ir planavimo metodikos sukūrimas ir įdiegimas
1.2. MOSTA darbuotojų gebėjimų stiprinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 36 mėn.


Projektas „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtros analizės ir vertinimo sistemos kūrimas ir diegimas“

kuriame lietuvos ateiti 2014 2020

Projekto kodas 10.1.1-ESFA-V-912-01-0002

Projekto metu sukurta ir išbandyta MTEP ir inovacijų infrastruktūros plėtros analizės ir vertinimo sistema leis nacionaliniu lygmeniu teikti įrodymais grįstą informaciją reikalingą MTEP ir inovacijų infrastruktūros plėtros politikos formavimui. Sistema sukurs prielaidas įvertinti infrastruktūros atnaujinimo, eksploatavimo ir (ar) sukūrimo poreikį ir numatyti tam reikalingas lėšas, nustatyti infrastruktūrų sąsajas su MTEP ir inovacijų politikos prioritetais, identifikuoti tarptautines infrastruktūras, kurių veikloje būtų tikslinga dalyvauti ir Lietuvai. Kuriama MTEP ir inovacijų infrastruktūrų plėtros analizės ir vertinimo sistema leis užtikrinti skaidrų infrastruktūros plėtros prioritetų nustatymą ir nuolatinę jų įgyvendinimo stebėseną.

Projekto tikslas: Skatinti į rezultatus orientuotų ir įrodymais grįstų sprendimų priėmimą Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centre

Projekto veiklos:

1.1. MTEP ir inovacijų infrastruktūros plėtros analizės ir vertinimo įrankio sukūrimas ir išbandymas
1.2. Projekto darbuotojų gebėjimų stiprinimas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 24 mėn.

REALIŲJŲ IŠTEKLIŲ VERTINIMAS

RENGINIAI

SUMANI SPECIALIZACIJA

Sekite mūsų naujienas:

© 2017 Všį Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Juridinio asmens kodas: 300845435.

Geležinio Vilko g. 12, LT-03163 Vilnius

Tel.: (8 5) 212 6898, faksas: (8 5) 243 0402, el. p.: info@mosta.lt

 

Naudojant MOSTA paskelbtą informaciją kituose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, viešuose pristatymuose ir kitais būdais būtina nurodyti MOSTA kaip šaltinį.