Spausdinti

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginė taryba

Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų strateginė taryba (MTEPI taryba) strateginiu lygiu koordinuoja studijų, mokslinių tyrimų, eksperimentinę ir inovacijų plėtrą, taip pat vertina Lietuvos mokslo ir inovacijų politikos kaitos gairių, studijų, mokslo, technologijų ir inovacijų strateginių dokumentų įgyvendinimo eigą ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei rekomendacijas dėl jų įgyvendinimo tobulinimo.

MTEPI tarybos formavimą numato nutarimas dėl Lietuvos mokslo ir inovacijų kaitos gairių patvirtinimo, nutarimas dėl prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (Sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo bei nutarimas dėl integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (Slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos patvirtinimo.

MTEPI taryba sudaryta 2017 m. birželio 28 d. LR Vyriausybės nutarimu. MTEPI tarybos personalinė sudėtis numatyra LR Ministro Pirmininko potvarkiu 2017 m. liepos 5 d. Tarybą sudaro dvylika narių ir dvylika ekspertų.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) atlieka MTEPI tarybos sekretoriato funkcijas.

Sekite mūsų naujienas:

© 2019 Všį Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Juridinio asmens kodas: 300845435.

Geležinio Vilko g. 12, LT-03163 Vilnius. Tel. (8 5) 212 6898, faksas (8 5) 243 0402, el. p. info@mosta.lt

 

Naudojant MOSTA paskelbtą informaciją kituose leidiniuose, žiniasklaidos priemonėse, viešuose pristatymuose ir kitais būdais būtina nurodyti MOSTA kaip šaltinį.

Duomenų rinkimo ir tvarkymo tvarką reglamentuojanti privatumo politika.