Spausdinti

Nuo sausio 1-osios MOSTA savininko pareigas ir teises įgyvendina Vyriausybės kanceliarija

Nuo sausio 1 d. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras (MOSTA) iš biudžetinės įstaigos pakeitė statusą į viešąją įstaigą, o MOSTA savininko pareigas ir teises įgyvendina Vyriausybės kanceliarija.

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro veiklos tikslas – teikti įrodymais grįstą informaciją ir rekomendacijas dėl visuomenei aktualių mokslo, studijų ir inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo sprendimų priėmimo.

MOSTA kiekvienais metais įgyvendina per dešimt nacionalinių ir tarptautinių tyrimų, pateikia įžvalgas, rekomendacijas dėl mokslo institucijų, inovacijų, studijų politikos stiprinimo ir tęstinumo. Kiekvienų  mokslo metų pabaigoje pristatoma Mokslo, studijų ir inovacijų Būklė, kurioje apibendrinama praėjusių metų pokyčiai, pasiekimai bei teikiamos įžvalgos ir galimi tolimesni sektoriaus kokybiško vystymosi keliai..

„MOSTA vykdomi tyrimai, analizės nėra savitikslės. Pateiktos įžvalgos, išvados, rekomendacijos tampa indėliu rengiant teisės aktų projektus, priimant strateginius sprendimus, jas naudoja ne tik analitikai, bet ir AM vadovai, sprendimų priėmėjai“, – pažymi MOSTA direktoriaus pareigas laikinai einantis dr. Ramojus Reimeris.

 MOSTA įkurta 2007 m. Švietimo ir mokslo ministro įsakymu. MOSTA yra tarptautinių EK ERAWATCH, EK MTEP vertinimo tinklų. BFUG, Bolonijos proceso priežiūros grupių, Smart Specialisation platformos narė, Interneto adresas išliks www.mosta.lt